Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 109.Які операції називаються трастовими? - Банківська Система основні теми - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->109.Які операції називаються трастовими?

Банківська Система основні теми

109.Які операції називаються трастовими?

Довірчі (трастові) операції банків — операції банків з управління майном і фондовими цінностями, виконання інших послуг в інтересах і за дорученням клієнтів на правах довіреної особи. Під трастовими (довірчими) операціями з цінними паперами розуміють діяльність КБ у ролі довіреної особи своїх клієнтів з управління ЦП від свого імені на власний розсуд із зобов'язанням збереження та примноження капіталу клієнта за визначену, як правило, процентну винагороду від приросту активів клієнта.

Трастові операції діляться на три основні категорії: 1. Персональні трастові послуги (для окремих громадян). 2. Інституціональні трастові послуги, що робляться на підставі: а) договорів між емітентом довгострокових боргових зобов'язань або заставником і юридичною особою, що управляє цими зобов'язаннями (або заставою); б) договори між компанією або іншою юридичною особою-власником і трастовою компанією, що пропонує кваліфіковані послуги по керуванню цією власністю. 3. Послуги типу «майстер траст» (надаються банком або трастовою компанією пенсійному фонду або групі інших компаній шляхом управління загальним рахунком довірителів із метою максимізації їхнього прибутку).

Задачі комерційних банків при виконанні трастових операцій: 1.Розширення кола операцій та послуг 2.Розвиток клієнтської бази, поліпшення її якості 3.Проникнення на інші сегменти банківського ринку 4.Отримання додаткового доходу 5.Придбання контролю над фірмами, різними фондами 6.Обхід законодавчо встановлених для банків обмежень за можливостями інвестування коштів в економіку(Пайова участь, фундація, придбання контрольного пакета акцій тощо) 7.Підвищення ролі банку як учасника фондового ринку

Умови, на яких базується трастова (довірча) угода між клієнтом і банком, діють або протягом багатьох років, або в безстроковому порядку. У цих випадках довірена особа повинна працювати безупинно. По фізичних особах трастові відношення обмежуються або життям довірителя плюс 21 рік, або життям двох людей, зазначених у заповіті і живучих у момент смерті спадкоємця, тобто особи, що залишила заповіт. В основному доручення, що випливають із заповіту, продовжуються 20-25 років, а з пожертвування — більше 40 років. Тим часом добродійні стосунки можуть бути безстроковими.

Ефективність функціонування зазначеної системи фінансово-економічних відносин, результативність дій кожного з учасників залежить у тому числі і від правового забезпечення трастових операцій.

 

 

 

 

107