Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4. Контроль за експортними операціями - Банки як агенти валютного контролю - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->4. Контроль за експортними операціями

Банки як агенти валютного контролю

4. Контроль за експортними операціями

Порядок здійснення контролю за експортними операціями унаочнює рис. 5.2.

Перший етап. Залежно від системи валютного регулювання та валютного контролю кошти, які надходять на користь резидента, можуть підлягати обов’язковому продажу в певному співвідношенні. За існування системи обов’язкового продажу кошти, які надходять на користь резидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільний рахунок, а згодом – на поточний рахунок експортера.

Другий етап. За надходження іноземної валюти на користь клієнта банк має вимагати від нього документи, які підтверджують законність здійснення зовнішньоекономічної операції, зокрема:

– договір (контракт) із нерезидентом або інший документ, що має силу договору;

– вантажно-митні декларації, акти прийняття-здавання або інші документи, які є підтвердженням здійснення імпорту продукції,

– прав інтелектуальної власності, факту виконання робіт чи надання послуг;

– інвойси, рахунки-фактури та інші документи , необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків.

Рис. 5.2. Етапи здійснення контролю за експортними операціями

 

Третій етап. Первинний контроль щодо дотримання законодавчо встановленого терміну розрахунків за експортними операціями здійснюється за допомогою ведення журналу контролю за здійсненням експортних операцій клієнтів. Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, зазначених у контрактах, але не пізніше 90 календарних днів від дати митного оформлення продукції, що експортується, а в разі експорту робіт (послуг ), прав інтелектуальної власності – з моменту підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної власності. Моментом отримання виручки в іноземній валюті за експортовану продукцію вважається дата надходження коштів на валютний рахунок резидента в уповноваженому банку України.

Четвертий етап. За кожним контрактом відповідальний працівник банку формує картку обліку стану розрахунків за контрактом. Це здійснюється з метою контролю загальної суми платежів та відвантаження товару (виконання послуг). Якщо загальна сума надходжень за контрактом разом із новими надходженнями (ВМД, акти виконання робіт) перевищує суму контракту, банку має вимагати від клієнта документи, які б підтверджували зміни суми контракту.

П’ятий етап. Відповідальний працівник банку здійснює формування повного пакета копій документів за експортною операцією в розрізі клієнтів та контрагентів. Пакет містить такі документи:

– картка обліку стану розрахунків за контрактом;

– кредитові повідомлення банку про зарахування коштів;

– договір (контракт) із нерезидентом або інший документ, що має силу договору;

– вантажно-митні декларації, акти прийняття-здавання або інші документи, які є підтвердженням здійснення імпорту продукції, прав інтелектуальної власності, факту виконання робіт чи надання послуг;

– інвойси, рахунки-фактури та інші документи, необхідні для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків;

– індивідуальні ліцензії НБУ.

Шостий етап. Експортна операція знімається з контролю після зарахування виторгу за цією операцією на поточний рахунок клієнта. У разі завершення розрахунків за контрактом працівник банку формує опис справи за контрактом і здає документи до архіву. Справа зберігається в банку 5 років відповідно до ст. 341 «Переліку документів Національного банку України, установ і організацій його системи, акціонерно-комерційних та комерційних банків України із зазначенням строків зберігання».

Відповідальний працівник банку, на якого покладено функції контролю за здійснення зовнішньоекономічних операцій, має консультувати клієнта щодо дотримання законодавчо встановлених термінів розрахунків та відповідальність у разі їх порушення. За ненадходження в законодавчо встановлені терміни (або терміни, визначені в ліцензіях) виручки, товарів або об’єкта лізингу банк надає податковим органам інформацію стосовно виявлених у звітному місяці фактів порушень. За невиконання банками функцій агента валютного контролю банки несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

 

 

7